Optomera AB

Regeringens mål är att 90% av Sveriges befolkning skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020. För detta krävs leverantörer som kan bygga fibernät, både snabbt och kostnadseffektivt.
Här kommer vi in i bilden.

Optomera AB
Enköping Jung 30
74595 Enköping
Orgnr 556958-0755